TINTEIRO HP Nº32XL PRETO 6.000 PAG. 135 MLS

Ref. 20368.00

Marca HP

Modelo 1VV24AE

TINTEIRO HP Nº32XL PRETO 6.000 PAG. 135 MLS

Ref. 20368.00

Modelo: 1VV24AE

EAN: 192545270687

Marca: HP


Descrição

Compatibilidades: Smart Tank 455 Wireless; Smart Tank 457 Wireless; Smart Tank 500 All-in-One; Smart Tank 513 Wireless; Smart Tank 530 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 550 Series; Smart Tank Plus 555 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 559 Wireless; Smart Tank Plus 570 Wireless; Smart Tank Plus 655 Wireless All-in-One. 

Quantidade

Preço uni.

10,01

12,31 C/IVA